Vi planlegger og gjennomfører alle typer arrangementer for og sammen med kunden.

Målet er å skape større verdier med høy kvalitet for alle.

Kreko er et kultur- og arrangementsfirma med over 25-års erfaring.
Siviløkonom Bjørn A. Løken eier og driver KREKO. Han har erfaring i kulturbransjen tilbake fra slutten av 1980-tallet. KREKO ble startet i 1996 og har siden levert et mangfold av tjenester innen hele bransjen.
De siste ti årene har vi lagt vekt på firmaarrangement, kulturproduksjoner og rådgiving
Firmaet holder til i kunst og kulturfelleskapet «Fabrikken» på Lillehammer men gjør oppdrag over hele landet.

Gladmat 2